Våre elektrikere installerer komfort og trygghet i boligen

Trenger du ladepunkt for el-bil i garasjen? Ønsker du installert ny varmepumpe? Er det kanskje behov for service på den varmepumpen du allerede har installert?

Enten du har et nybygd hus eller du rehabiliterer / oppgraderer et eldre hus, kan en autorisert elektriker / montør fra oss gjøre alt monteringsarbeid / elektrikerarbeid for deg.

Vi legger stor vekt på å samarbeide godt med kundene våre. Det betyr blant annet at vi gir forhåndspris på oppdrag, og at vi kommer når vi sier at vi skal komme.

Elektriker / montør fra oss har lang erfaring og kan også bistå med gjennomgang for å avdekke behov for ENØK-tiltak i boligen.